Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset
Godło

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostepności Szkoły Podstawowej nr 8
im. Jana Pawła II w Chojnicach

Szkoła Podstawowa nr 8  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej strony internetowej i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP-u Szkoły Podstawowej nr 8 w Chojnicach.

 

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-03-22.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-30.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostepności

 

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-18.
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-11-30.

Deklarację sporzadzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczace dostepności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostepności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostepnej informacji w innej alternatywnej formie

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żadanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostepnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostepnienia w formie alternatywnej informacji niedostepnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastapić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli po tym terminie zapewnienie dostepności, albo zapewnienie dostepu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastapić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego poczte lub drogą elektroniczną.

Skargę mozna złożyć również do Rzecznika Spraw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Wejście główne - schody do budynku od strony ul.  Młodzieżowej 44;
 • Przy wejściu bocznym znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych;
 • Budynek szkoły jest przystosowany na pobyt osób niepełnosprawnych;
 • Wejścia boczne z lewej i z prawej strony wejścia głównego, także pod łącznikiem oraz od strony ul. Huberta Wagnera;
 • Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydzielone na parkingu przy bramie wjazdowej od strony ul. Młodzieżowej oraz Huberta Wagnera.

 

Data dodania: 2020-04-03 13:31:05
Data edycji: 2020-12-08 13:13:54
Ilość wyświetleń: 3184

Kalendarz

Bądź z nami
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej