Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Godło

Zapisz się do nas

Rekrutacja do klasy pierwszej w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Miejską Chojnice na rok szkolny 2023/2024

 

I. Ogólne zasady rekrutacji.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia rodzica dziecka. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy uczniów spoza obwodu danej szkoły i przeprowadzane jest wtedy, gdy publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, wówczas przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

 

II. Kryteria rekrutacji, liczba punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie danego kryterium.

Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnice określa  zarządzenie 15/2023 Burmistrza MiASTA CHOJNICE z dn. 08.02.2023 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024  klas pierwszych publicznych szkół podstawowych a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Data dodania: 2022-02-10 10:52:41
Data edycji: 2023-08-18 15:14:00
Ilość wyświetleń: 16735

Kalendarz

Bądź z nami
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook