Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Godło

REGULAMIN KONKURSU ''Epickie Pi''

I. Organizator
Organizatorem konkursu jest Krzysztof Chojecki - Pan Pistacja.

II. Cele Konkursu
- Łączenie sztuki i matematyki.

- Popularyzacja liczby pi oraz święta liczby pi.
- Rozwijanie kreatywności uczniów.
- Wyławianie artystycznych talentów wśród uczniów.

 

III. Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie.
 W konkursie plastycznym mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych szkół publicznych i niepublicznych oraz nauczyciele.
Prace mogą być wykonane w następujących kategoriach:

Kategoria I: malarstwo i rysunek
Kategoria II: rzeźba
Kategoria III: pozostałe dziedziny wyrazu artystycznego (np. animacja, kolaż, wiersz, itp., czyli wszystko, co nie jest malarstwem i rysunkiem).

 • Uczestnik może przygotować w ramach konkursu maksymalnie trzy prace konkursowe w danej kategorii. 
 • Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez uczniów.
 • Prace zgłoszone do konkursu nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane.
 • Tematem prac jest liczba pi. W każdej pracy musi znaleźć się symbol liczby pi.
 • Zgłoszenie pracy do konkursu wiąże się z dożywotnim przekazaniem pracy organizatorowi. Jedyną prawną możliwością przekazania pracy jest przekazanie praw autorskich majątkowych.
 • Wysyłając prace uczestnik konkursu przekazuje organizatorowi autorskie prawa majątkowe na wszystkie przesłane dzieła.
 • Organizator zobowiązuje się do niesprzedawania prac otrzymanych w wyniku konkursu. 
 • Przesłane prace znajdą się w muzeum liczby pi, które organizator planuje założyć w przyszłości.
 • Prace powinny być odpowiednio zapakowane i zabezpieczone.
 • Prace należy czytelnie podpisać:

- imię i nazwisko autora pracy oraz klasę,
- kategorię, w której zgłaszana jest praca,
- nazwa i adres szkoły/placówki,
- telefon kontaktowy lub e-mail,
- imię i nazwisko nauczyciela/instruktora/opiekuna pod kierunkiem którego praca została wykonana.

 • Prace "fizyczne" należy nadsyłać do 03.03.2021 na adres: 

Krzysztof Chojecki, Wąchocka 9, 03-934 Warszawa.

Prace elektroniczne należy nadsyłać do 03.03.2021 na adres mailowy:
chojecki.krzysztof@gmail.com

 • Decyduje data wpływu przesyłki lub data dostarczenia maila.
 • Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegać ocenie konkursowej.


IV. Kryteria oceniania i nagrody
1. Organizator konkursu powoła komisję konkursową do 03.03.2022 roku.
2. Organizator konkursu zastrzega, że nie musi podawać składu komisji konkursowej.
3. Komisja konkursowa wyłoni 3 zwycięskie prace w każdej kategorii wśród uczniów i 3 zwycięskie prace wśród nauczycieli bez podziału na kategorie.

 • Komisja oceni prace pod kątem następujących czynników w skali od 0 do 10 dla każdego czynnika:
  - zgodność z tematem,
  - oryginalność,
  - subiektywny odbiór wizualny.
 • Komisja w poszczególnych kategoriach w konkursie uczniowskim przyzna po trzy nagrody główne.

Kategoria I: rysunek i malarstwo - I miejsce, II miejsce i III miejsce.
Kategoria II: rzeźba - I miejsce, II miejsce i III miejsce.
Kategoria III: pozostałe dziedziny wyrazu artystycznego - I miejsce, II miejsce i III miejsce.

 • Komisja bez podziału na kategorie w konkursie nauczycielskim przyzna trzy nagrody główne

(I miejsce, II miejsce i III miejsce).

 • Autorzy najlepszych i wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe (karty podarunkowe do salonów empik o wartościach - I miejsce: 200 zł, II miejsce: 150 zł, III miejsce: 100 zł).
 • Organizator wyśle wygranym karty podarunkowe o odpowiednich wartościach pocztą, kurierem lub drogą elektroniczną.
 • Nauczyciele wszystkich nagrodzonych uczniów otrzymają gadżety marki Mathletic.
 • Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 14.03.2022 na facebooku na stronie 
  Krzysztof Chojecki - nauczyciel matematyki
  V. Partnerzy konkursu
  Partnerami konkursu są:
  - oMatmo
 • Postanowienia ogólne
  Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania zdjęć prac do publikacji i promocji.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatora w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu i dalszego wykorzystywania prac.
 • Udział w konkursie jest bezpłatny.
 • Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać poprzez kontakt e-mail:
  chojecki.krzysztof@gmail.com.
Data dodania: 2022-02-08 18:55:24
Data edycji: 2022-02-08 19:14:10
Ilość wyświetleń: 222

Kalendarz

Bądź z nami
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook