Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Godło

Uroczyste nadanie imienia szkoły

Uroczyste nadanie imienia szkoły

JAN PAWEŁ II – NAUCZYCIEL PRAWDY – PATRONEM NASZEJ SZKOŁY!

1 kwietnia 2006 roku

 

W przeddzień pierwszej rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II Gimnazjum nr 1 w Chojnicach przeżywało uroczystość nadania imienia tego Wielkiego Polaka.

 

UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA I POŚWIĘCENIE SZTANDARU

 


Uroczystości rozpoczęły się w kościele parafii MBKP w Chojnicach. Ksiądz Biskup Jan Bernard Szlaga przywitany przez Panią Dyrektor Gimnazjum nr 1, Małgorzatę Henszke, rozpoczął sprawowanie Ofiary Eucharystycznej. Podczas homilii arcypasterz powiedział o głębokim znaczeniu nadawania imienia. Każde imię odsłania tożsamość noszącego je. Nie służy ono tylko zawołaniu, lecz niesie ze sobą pewien zakres treści i zadań, które noszący je musi odkryć i spełnić. Nadanie imienia Jana Pawła II naszej szkole ma stać się dla nas zobowiązaniem do odkrywania wielkości Jego osoby i mądrości nauczania. Zadaniem każdej szkoły jest prowadzenie młodego człowieka drogą prawdy i odsłanianie przed nim horyzontów piękna świata i myśli ludzkiej. Zadanie to podejmowane pod patronatem Papieża Polaka okaże się na pewno bardziej owocne. Po homilii Ksiądz Biskup poświęcił sztandar szkoły, który ma być znakiem przypominającym o podjętych przez nas zobowiązaniach oraz symbolem obecności patrona w społeczności szkolnej. 

W modlitwie wiernych odczytanej przez przedstawicieli uczniów, rodziców i nauczycieli prosiliśmy o potrzebne łaski dla wszystkich tworzących wspólnotę szkoły oraz dobroczyńców, którzy pomogli w przygotowaniu naszej uroczystości.

Podczas Mszy Świętej modlili się razem z nami księża z naszego miasta, przedstawiciele władz różnych szczebli, pracownicy Kuratorium Oświaty, przedstawiciele związków zawodowych, dyrektorzy przedszkoli i różnych typów szkół miasta i gminy Chojnice, a także dyrektorzy szkół im. Jana Pawła II z Czerska i z Brus oraz inni zaproszeni goście. Liturgię Mszy Świętej śpiewem ubogacił młodzieżowy chórek parafii MBKP i chór CONSONO pod kierownictwem p. Franciszka Orzłowskiego.

Bardzo ucieszyła nas obecność licznych pocztów sztandarowych chojnickich szkół oraz szkół im. Jana Pawła II, które podniosły doniosłość naszej uroczystości. Po błogosławieństwie ks. bp. Jana Bernarda Szlagi wyszliśmy z kościoła i przy dźwiękach orkiestry dętej z CHDKu przemaszerowaliśmy do gmachu szkoły na drugą część uroczystości.

 

W MURACH SZKOŁY

 

Oficjalną część uroczystości rozpoczęli konferansjerzy, p. Alicja Rutkowska i p. Wojciech Pietrzak, którzy poprosili o wprowadzenie pocztów sztandarowych. Następnie odegrany został hymn państwowy. Po hymnie Jakub Tysler (przewodniczący SU) zameldował Pani Dyrektor Szkoły społeczność uczniowską Gimnazjum nr 1 w Chojnicach do rozpoczęcia uroczystości nadania szkole imienia Jana Pawła II, przekazania sztandaru oraz otwarcia Izby Pamięci.

Pani Dyrektor, Małgorzata Henszke, przywitała w imieniu współgospodarzy (Pana Burmistrza Chojnic Arseniusza Finstera i Pana Dyrektora Wydziału Edukacji, Wychowania i Zdrowia Janusza Ziarno) oraz swoim własnym przybyłych gości. Po oficjalnym przywitaniu zebranych nastąpiło odczytanie przez przedstawiciela władz miejskich aktu nadania szkole imienia. Fundatorzy sztandaru przybili pamiątkowe tabliczki do drzewca i wpisali się do kroniki.

Kolejnym punktem uroczystości było przekazanie sztandaru przez Rodziców Dyrektorowi Szkoły, po czym nastąpiła prezentacja sztandaru, zaprzysiężenie pocztu, przekazanie sztandaru w uczniowskie ręce oraz uroczyste ślubowanie przedstawicieli klas: My, uczniowie Gimnazjum nr 1 w Chojnicach im. Jana Pawła II, ślubujemy na nasz sztandar sumiennie wypełniać obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły, dbać o jej dobre imię, honor i godnie ją reprezentować, zaś wzorową postawą służyć Ojczyźnie. Po ślubowaniu absolwentka szkoły, Agnieszka Narloch, zaśpiewała utwór napisany przez zaprzyjaźnionego ze szkołą artystę Jana Sabiniarza.

Część uroczystości dotyczącą odsłonięcia tablicy pamiątkowej i otwarcia Izby Pamięci prowadzili p. Lidia Chamier Cieminska i p. Wojciech Badtke. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz otwarcia Izby Pamięci dokonała Pani Dyrektor Szkoły, ks. bp Jan Bernard Szlaga, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty Halina Uchman, Burmistrz Miasta Chojnice i przedstawiciele SU. Pozostali uczestnicy uroczystości mieli możliwość oglądania przebiegu tych wydarzeń za pośrednictwem środków multimedialnych.

Po tych dwóch ważnych momentach liczni goście złożyli swoje gratulacje oraz wręczyli prezenty dla szkoły, m.in. obraz z uroczystej Mszy Świętej odprawionej na Starym Rynku w Chojnicach 7 kwietnia 2005r.; zdjęcia ze spotkania władz Chojnic z Papieżem w Pelplinie w 1999r.; książki: Testament Jana Pawła II, Śladami Jana Pawła II, Karol Wojtyła – Jan Paweł II. Kronika życia i pontyfikatu, Pielgrzymki światowe. Kronika papieskich podróży zagranicznych; „Pamiątkę z okazji nadania imienia Jana Pawła II Gimnazjum nr 1 w Chojnicach” od kadry, żołnierzy służby zasadniczej oraz pracowników wojska Jednostki Wojskowej 3775; piłki symbolizujące upodobania Ojca Świętego do sportu.

Miłym akcentem było złożenie przez uczniów Gimnazjum nr 1 na ręce Pani Dyrektor podziękowań dla wszystkich nauczycieli i wychowawców: My, uczniowie Gimnazjum nr 1, zdajemy sobie sprawę, że nauczyciele są naszymi sprzymierzeńcami w budowaniu fundamentów przyszłego życia. Uczennica skierowała do Pani Dyrektor również następujące słowa: To Pani swą determinacją, wytrwałością i zapałem uświadamia nam codziennie, że szczęście nie jest dziełem przypadku, lecz jest czymś, co każdy z nas musi wypracować dla samego siebie. Dzisiejsza uroczystość jest zwieńczeniem trudu wielu osób pod Pani kierownictwem i jeszcze jednym dowodem na fakt, iż nie należy rezygnować z celu tylko dlatego, że jego osiągnięcie wymaga czasu.

Następnie Pani Dyrektor odczytała listy gratulacyjne gości niemogących być razem z nami, a wśród nich Nuncjusza Apostolskiego Księdza Arcybiskupa Józefa Kowalczyka oraz Księdza Arcybiskupa Stanisława Dziwisza.

Po wystąpieniach gości i odczytaniu listów gratulacyjnych poczty sztandarowe wyprowadziły sztandary. Sztandar Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II, Kronika Szkoły i pióro zostały przeniesione do Izby Pamięci.

Uroczystość zakończyła część artystyczna przygotowana przez absolwentów i uczniów naszej szkoły, pp. Renatę Dyląg, Iwonę Dolinę, Ilonę Piotrowską, Macieja Śliwińskiego. Następnie Agnieszka Narloch odśpiewała pieśń w hołdzie Ojcu Świętemu – Janowi Pawłowi II.

Pani Dyrektor Małgorzata Henszke, dziękując młodym artystom i reżyserom przedstawienia, zaprosiła ich na scenę. Ostatnią, ulubioną pieśń naszego Ukochanego Papieża Barkę, wykonali wszyscy zebrani w sali, spontanicznie tworząc łańcuchy z połączonych rąk, symbolizujące więź całej społeczności szkolnej oraz przyjaciół szkoły.

Żegnając gości i dziękując im za udział w uroczystości, Pani Dyrektor zaprosiła wszystkich na poczęstunek.

 

Poniżej kilka fotografii dokumentujących te wspaniałe i podniosłe chwile

Data dodania: 2018-04-30 13:43:44
Data edycji: 2018-05-28 21:36:55
Ilość wyświetleń: 1061

Kalendarz

Bądź z nami
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook